4-12 jaar

Binnen onze praktijk zien we vooral kinderen in deze leeftijdscategorie met:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand (zowel fijn-  als grofmotorisch)

  • Tenenlopen

  • Cerebrale parese

  • Problemen op gebied van prikkelverwerking

  • Problemen op gebied van zindelijkheid

  • Schrijfproblemen

  • Houdingsproblemen

Kleutermotoriek

De basismotoriek is sterk en het uithoudingsvermogen lijkt onuitputtelijk. De wereld buiten de deur wordt nu op alle mogelijke manieren verkend. Kinderen zoeken elkaar op en spelen samen. Fantasie en werkelijkheid wisselen elkaar in dit spel af. De bewegingen worden preciezer en doelgerichter. Ook wordt dit gekoppeld aan nuttige zaken. Rond het 6e levensjaar is bij de meeste kinderen de motoriek zover ontwikkeld, dat houding en bewegen vergelijkbaar is met die van volwassenen. Het kind is dan rijp om schoolse vaardigheden te beginnen zoals lezen en schrijven.

Schrijfproblemen

Er zijn tegenwoordig veel kinderen die op één of andere manier moeite hebben met schrijven. Soms vindt een kind leren schrijven moeilijk op basis van schrijftechnieken zoals de penvatting of het aanleren van letters. Deze schrijftechnieken worden op school aangeleerd.

Een duidelijk leesbaar, vlot geschreven en verbonden handschrift zal niet alleen op basis van deze technieken ontstaan. Allerlei verschillende ontwikkelingen gaan er aan het schrijven vooraf zoals een goede sensorische-, motorische-, spraak/taal en sociaal-  emotionele ontwikkeling.

Veel kinderen met schrijfproblemen worden tegenwoordig doorgestuurd naar een kinderfysiotherapeut.