Sensorische informatieverwerking

Als specialisatie binnen de kinderfysiotherapie zien wij ook kinderen die problemen hebben in de prikkelverwerking. Sensorische informatieverwerking is de mogelijkheid om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie aan elkaar te verbinden zodat we er op een juiste manier op kunnen reageren.

Via de zintuigen kunnen wij informatie opnemen. De zintuigen zijn het tactiele systeem (tast), het vestibulair systeem (evenwicht), de proprioceptie (informatie vanuit de spieren, pezen en gewrichten), het visuele systeem (zien), het auditieve systeem (gehoor), de reuk en de smaak.

Het ruggenmerg en de hersenen selecteren en verbinden de informatie vanuit de verschillende zintuigen. Goede verwerking van prikkels vanuit onze zintuigen is een voorwaarde om adequaat op onze omgeving te kunnen reageren.

Bij kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking werken de zintuigen zelf over het algemeen goed, maar zijn er problemen aanwezig in de selectie en verwerking van deze prikkels. Er kan een onder- of over registratie zijn van zintuiglijke prikkels. Normale prikkels kunnen bijvoorbeeld als bedreigend worden ervaren of juist onvoldoende worden waargenomen. De wereld om ons heen kan zo bedreigend of verwarrend zijn.
Wanneer er problemen zijn met de verwerking van zintuiglijke prikkels kan dit van invloed zijn op de motorische ontwikkeling, maar ook op de sociaal-emotionele (wat zich bijvoorbeeld uit in het gedrag van het kind) en de verstandelijke ontwikkeling (zoals het schoolleervermogen).

Voor meer informatie: www.nssi.nl